Comprensió lectora

És el procés d'extreure i construir simultàniament el significat a través de la interacció amb el llenguatge escrit. La finalitat principal de la lectura és la comprensió. (Font M.Castells, del CEE L'Estel).

Recull d'activitats interactives per treballar la comprensió lectora.
Dificultat: 1estrelles.jpgFàcil -----> 5estrelles.jpgDifícil
comprensio1.jpg
Genmàgic: Posa-ho bé. Llegir i entendre una frase i fer
el que diu (descripció breu d'un animal i la seva posició).
(Català i castellà - lletra impremta).2estrelles.jpgSense so.
comprensio2.jpg
Lectura comprensiva de problemes de matemàtiques
per a petits.(Castellà, lletra d'impremta). 2estrelles.jpgSense so.
entrenat1.jpg
Edu365: Entrena't per llegir. Llegeix. Comprensió lectora
i més. (Català, lletra de pal i d'impremta).2estrelles.jpg Amb so.
comprensio3.jpg
Genmàgic: Han fugit els espais. Separar paraules dins
una frase (Català i castellà - lletra impremta).
3estrelles.jpgSense so.
comprensio4.jpg
Genmàgic: Construeix les frases. Ordenar les paraules
d'una frase (fins a 8 paraules).
(Català i castellà - lletra impremta). 3estrelles.jpgSense so.
comprensio5.jpg
Edu365: M'endevines?. Comprensió d'endevinalles, amb
diferents nivells. (Català, lletra de pal o lligada).
3estrelles.jpg Amb so.
cares1.jpg
Genmàgic: Busca el nostre cuidador. Llegir i entendre una
frase i fer el que diu (descripció de la cara d'una persona).
(Català i castellà, lletra d'impremta). 3estrelles.jpgSense so.
cares2.jpg

Genmàgic: Anicara. Comprensió lectora de la descripció
d'una cara. (Català, lletra d'impremta).
3estrelles.jpgSense so.
cares3.jpg
Genmàgic: Anicara. Comprensió lectora de la descripció
d'una cara, ara en castellà. (Castellà, lletra d'impremta).
3estrelles.jpgSense so.
comprensio6.jpg
Comprensió oral i escrita de contes i històries.
(Català i castellà, lletra d'impremta). 3estrelles.jpgAmb so.
comprensio7.jpg
Endevina, endevinalla. Comprensió lectora amb endevinalles
i imatges. (Català, lletra d'impremta) 4estrelles.jpgSense so.
comprensio8.jpg
Genmàgic: Arregla la frase. Posar o treure espais entre
les lletres i les paraules d'una frase.
(Castellà, lletra impremta). 5estrelles.jpgSense so.
comprensio9.jpg
Genmàgic: Substituir números per lletres dins les paraules
d'una frase.Hi ha la solució.
(Català i castellà, lletra d'impremta).
5estrelles.jpgSense so.