Consciència fonològica

Habilitat per percebre, identificar i manipular els sons (fonemes) que formen les paraules. (Font PRODISCAT, Departament d'Ensenyament).

Recull d'activitats interactives per treballar la consciència fonològica.
Dificultat: 1estrelles.jpgFàcil -----> 5estrelles.jpgDifícil

consfon1.jpg


ZonaClic: Consciència fonològica. Activitats de
discriminació fonològica amb tres nivells.
(Català, lletra de pal). 1estrelles.jpg Amb so.
vocals1.jpg

ZonaClic: Les lletres vocals. Jocs fonològics
amb les vocals.
(Català, lletra de pal). 1estrelles.jpg Amb so.
vocals2.jpg


ZonaClic: Discriminación acústica de las vocales.
Activitats de discriminació acústica de les vocals,
en les diferents posicions dins la paraula.
(Castellà, lletra de pal). 1estrelles.jpg Amb so.

llegir5.jpg
Activitat JClic. Vaig a llegir. Treball fonològic amb tot l'abecedari.
(Català, lletra de pal, lligada i impremta). 1estrelles.jpg Amb so.opofonol1.jpg

ZonaClic: Oposicions fonològiques.
Activitats d'oposició fonològica amb el grup B-D-G
(Català, lletra de pal). 2estrelles.jpg Amb so.
sons1.jpg
ZonaClic: Juguem amb els sons! Diversos
jocs fonològics que treballen el grup L-R-D
(Català, lletra de pal). 2estrelles.jpg Amb so.
silab1.jpg
ZonaClic: Treballem les sil•labes travades. Activitats
de discriminació fonològica amb grups de sil•labes travades
(Català, lletra de pal).2estrelles.jpg Amb so.

leer1jpg.jpg
ZonaClic: Aprendiendo a leer con Elmer. Activitats variades
de combinació d'unitats lingüístiques i anàlisi fonològica.
Hi ha un bloc de percepció visual.
(Castellà, lletra de pal). 3estrelles.jpg Sense so.
consfon2.jpg
ZonaClic: Consciència fonològica 2. Activitats de
discriminació fonològica que requereix un bon nivell de
vocabulari, saber comptar síl•labes, rimes...
(Català, lletra de pal). 4estrelles.jpgSense so.
paraules1.jpg
ZonaClic: Jocs de paraules. Activitats de treball fonològic
a partir de jeroglífics, omissió o addició de sil•labes...
(Català, lletra de pal).4estrelles.jpgSense so.

consfon3.jpg
Exercicis sobre consciència fonològica basats
en el treball d'Enriqueta Garriga (no són activitats interactives).
consfon4.jpg


Exercicis sobre consciència fonològica del CREDA
de Comarques (no són activitats interactives).
sonscat.jpg
Els sons del català. Web amb información
de suport a la pronúncia del català. Feu clic
a la Taula de sons i després feu clic a cada fonema
(no són activitats interactives).