Fluïdesa lectora

Capacitat de llegir un text amb rapidesa i exactitud. Permet llegir automàticament, amb expressió i prosòdia, fent que la lectura oral sembli llenguatge parlat. (Font M.Castells, del CEE L'Estel)
Les dificultats en la fluïdesa lectora dificulten enormement la comprensió. (Font M. Garcia, d'Avesedari)

Recull d'activitats interactives per treballar la fluïdesa lectora.
Dificultat: 1estrelles.jpgFàcil -----> 5estrelles.jpgDifícil
spreader.jpg
Spreeder.
Interessant programa que permet entrenar
la velocitat lectora, configurant-la segons la necessitat
de cada nen (settings). Està en anglès, lletra d'impremta
però es pot escriure text per llegir en qualsevol idioma.
2estrelles.jpg Sense so.
entrenat1.jpg
Edu365: Entrena't per llegir. Quant trigues a llegir-ho bé?
Fluïdesa lectora i més. (Català, lletra de pal i d'impremta).
2estrelles.jpg Amb so.
lecturaefic.jpg
Lectura eficaç (diverses i variades activitats).
(Català, lletra de pal i impremta). 3estrelles.jpg Sense so.
fluidesa.jpg
Activitats per treballar la fluïdesa lectora
(no són activitats interactives).
(Català, lletra i impremta).
velocitatlectora.jpg
Exercicis per treballar la velocitat lectora
(no són activitats interactives).
(Castellà, lletra d'impremta i lletra lligada).
velocitatlectora2.jpg
Tests de velocitat lectora (tots els cicles).
(Castellà, lletra d'impremta).
velocitat3.jpg

Mètode per millorar la velocitat lectora
(no són activitats interactives).
(Català, lletra i impremta).